Navigácia

Partners


Nedeľa 20. 1. 2019

Projekty

       

       .......................................................................

Od roku 2012 na ŠZŠ Odborárska 2 v Košiciach realizujeme vďaka finančnej podpore Európskeho sociálneho fondu projekt „Zvyšovanie vzdelanostnej  úrovne žiakov pochádzajúcich  z MRK“.

Viac....

Školský časopis

Mapa

Počet návštev: 466019

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

OZNAM

OZNAM

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2018/6477:2-10H0

bola od 1. septembra 2018

zriadená Spojená škola, Odborárska 2, Košice s organizačnými zložkami:

- Špeciálna základná škola

- Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Mgr. Michal Močársky, riaditeľ

Mentor učiteľa

Mentor učiteľa v našej škole

Začiatkom decembra našu školu navštívil Dávid Králik z programu Leaf (www.leaf.sk ).

Ako mentor učiteľa z programu IRPU (Individuálny Rozvojový Plán Učiteľa) sa zúčastnil vyučovania v 2.A triede u pani učiteľky Révészovej.  Svoje pocity z návštevy opísal takto:

http://www.ini.sk/chcete-vidiet-ako-by-mali-vyzerat-po-uspesnej-skolskej-reforme-nase-skoly-a-triedy-skocte-sa-pozriet-k-zuzke-a-jej-detom-do-specialnej-zakladnej-skoly-v-kosiciach/

Pani učiteľka Zuzana Révészová  získala  možnosť mentoringu   v rámci štúdia na Komenského inštitúte http://www.komenskehoinstitut.sk/.  Spolupráca s mentorom bude trvať do konca školského roka 2016/17.  Momentálne pracujeme na rozvoji a podpore kladenia otázok žiakmi.

Viac informácií o programe IRPU: http://www.leaf.sk/sk/aktualne/irpu-2015

Autorka: Zuzana Révészová

Refresher pre učiteľov

Refresher pre učiteľov

Vo štvrtok 13. októbra sa v našej škole konal metodický deň, v rámci ktorého sa uskutočnilo inšpiratívne stretnutie „Refresher pre učiteľov.“ Lektorkou a spíkerkou bola Mgr. Janette Maziniová Motlová z OZ Eduma v Bratislave www.eduma.sk.

Stretnutie sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore mikroprojektu z Komenského inštitútu http://www.komenskehoinstitut.sk/mikroprojekty/. Účastníčkou 1. ročníka štúdia na Komenského inštitúte je pani učiteľka Zuzana Révészová.

                                                                                                                           Zuzana Révészová

foto: https://szsodborarska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=108#gallery/108

Workshop: Refresher pre učiteľov

Workshop: Refresher pre učiteľov

Vo štvrtok 13. októbra bude metodický deň, v rámci ktorého sa uskutoční workshop „Refresher pre učiteľov.“ Lektorkou a spíkerkou bude Mgr. Janette Maziniová Motlová z OZ Eduma v Bratislave www.eduma.sk.

Obsah workshopu:

 • metodika práce s Online živou knižnicou http://zivakniznica.sk/;
 • porozumenie špecifikám prežívania minorít;
 • získanie zručností a skúseností ako viesť dieťa so špecifickými potrebami v reflexii vlastných skúseností a prístupu okolia; inakosť “in“ a inakosť „out;“
 • využívanie emocionálneho učenia na formovanie a rozvoj detí ;
 • inšpirácia a motivácia do ďalšej práce (predchádzanie, eliminácia syndrómu vyhorenia).

Workshop sa uskutoční vďaka finančnej podpore mikroprojektu z Komenského inštitútu http://www.komenskehoinstitut.sk/mikroprojekty/. Účastníčkou 1. ročníka štúdia na Komenského inštitúte je pani učiteľka Zuzana Révészová.

Projekt Pľac

Projekt Pľac

Naša škola je partnerom projektu „Pľac,“ ktorý realizuje neformálna skupina tvorená architektkami a sociologičkou. Od 27. augusta do 9. septembra  sa na základe spoločných marcových workshopov žiakov a študentov architektúry pracuje na vybudovaní ihriska a záhrady. Zapojení sú študenti, dobrovoľníci, ľudia z okolia a samozrejme žiaci. K spolupráci sme prizvali i Mestskú časť Košice – Sever.  Radi privítame i ďalších záujemcov o spoluprácu.

Program workshopov:

27.08.2016 -  14.00 - zahájenie workshopu

03.09.2016 -  10.00-18.00 - susedský workshop, stavby nábytku a sadenia

05.09. - 8. 09.2016 - workshopy s deťmi

09.09.2016 – 9:30 – prezentácia projektu, občerstvenie, kultúrny program, slávnostné odovzdanie objektu komunite školy

Projekt PĽAC je zameraný na pretvorenie nevyužitého zeleného priestoru pri škole, napojeného priamo na ulicu. Priestor je ideálnym miestom, kde môžu žiaci školy i ľudia z okolitej komunity tráviť svoj školský i voľný čas.

V marci 2016 realizovali architektky a študenti sériu  workshopov, v ktorých participovali takmer všetci žiaci našej školy. Tvorili skladačku a pracovali s modelom ihriska.  17. marca sa na Fakulte umení uskutočnila verejná prezentácia projektu a návrhov budúceho ihriska.

 V projekte participujú i študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Projekt podporila Nadácia Tatra banky z grantového programu Viac umenia.

 Viac info o projekte: http://placworkshop.tumblr.com/  a v sekcii Projekty.

Projekt Pľac získal 1.miesto

Projekt Pľac získal 1. miesto!

V piatok 17. júna cestovala pani učiteľka Révészová s dvoma žiakmi - Vlaďkou Žigovou (1.A) a Števkom Žigom (4.B) do Bratislavy na vyhlásenie výsledkov súťaže „Som fér“ v Slovenskom národnom divadle. Projekt „Pľac,“ ktorý v partnerstve s našou školou realizujú mladé architektky a študenti Fakulty umení Technickej univerzity totiž obsadil 1. miesto v kategórii vekovo zmiešaných kolektívov.

Súťaž organizovalo združenie Equity pod záštitou ochrankyne verejných práv p. Viery Dubovcovej. Cenu nám odovzdal pán Martin Bútora. Vyhrali sme výlet v hodnote 400€, ktorý absolvujú všetci aktéri projektu v septembri nového školského roka, poukážku na nákup kníh vo vydavateľstve Martinus v hodnote 10€ a ďalšie ceny. Veľmi sa tešíme a ďakujeme!

Prezentácia projektu, ktorá bola zaslaná do súťaže nájdete tu: PLAC_Somfer_small.pdf

Viac informácií o projekte nájdete v sekcii Projekty.

Misionári

Misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na našej škole

Dňa 1. júna 2016 sa na našej škole uskutočnila milá spoločenská udalosť, na ktorej sa konalo slávnostné odovzdávanie darov od nášho filantropa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Spoločenskej udalosti sa zúčastnili misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pod vedením Staršieho a Sestry van Dalen. Pozvanie na slávnostný akt prijali  zástupcovia odboru školstva Okresného úradu Košice, zástupcovia rodičov a pedagógovia školy.

Učitelia pripravili pre hostí kultúrny program, na ktorom vystúpili žiaci z viacerých tried. Mladí misionári potešili publikum zaspievaním nábožnej piesne.

Potom nám pán van Dalen odovzdal množstvo pomôcok určených na rozvoj komunikačných schopností žiakov.

Touto cestou sa chceme poďakovať našim cteným donátorom za to, že sa rozhodli podporiť práve našu školu. Materiálnou i duchovnou podporou nám pomáhajú naplniť dlhodobé ciele a zvýšiť celkovú kvalitu edukácie.

                                                                                                                                                                            Mgr. Michal Močársky, riaditeľ

                                                                 

  

Školský výlet

Školský výlet 2016

Školský výlet 2016 sa uskutočnil  1. júna 2016. Najlepší z Vás navštívili Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, kde si pozreli múzeum, vyskúšali si rôzne tradičné remeslá a navštívili archeopark.

http://www.muzeumhanusovce.sk/   http://www.archeoparkhanusovce.sk/

Foto z výletu:https://szsodborarska.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=95#gallery/95

Workshop

Viac umenia

V dňoch 3. - 9. marca 2016 sa na našej škole realizovala séria  workshopov so študentmi Fakulty umení a architektkami v rámci projektu „Pľac“ z grantového programu Viac umenia (Nadácia Tatra banky). V krátkych workshopoch sa vystriedali takmer všetci žiaci. Tvorili skladačku a pracovali s modelom ihriska.

17. marca o 16:50 sa na Fakulte umení, Watsonova 4 uskutočnila verejná prezentácia projektu a návrhov nášho budúceho ihriska. Návrhy spracovali uvedení študenti. Prezentácie sa zúčastnili aj p. zástupkyňa S. Lehoczká a pani učiteľka Z. Révészová.

Konečný návrh sa bude v škole prezentovať 7.4.2016 pri príležitosti Dňa Rómov. Po jeho zverejnení začnú študenti pracovať na príprave konštruovania ihriska.

                                                                                       Autorka: Z. Révészová

Prezentacia_160317.pdf

Projekt "Pľac"

Viac umenia

V dňoch 3. - 9. marca 2016 sa na našej škole realizovala séria  workshopov so študentmi Fakulty umení a architektkami v rámci projektu „Pľac“ z grantového programu Viac umenia (Nadácia Tatra banky). V krátkych workshopoch sa vystriedali takmer všetci žiaci. Tvorili skladačku a pracovali s modelom ihriska.

17. marca o 16:50 sa na Fakulte umení, Watsonova 4 uskutočnila verejná prezentácia projektu a návrhov nášho budúceho ihriska. Návrhy spracovali uvedení študenti. Prezentácie sa zúčastnili aj p. zástupkyňa S. Lehoczká a pani učiteľka Z. Révészová.

Konečný návrh sa bude v škole prezentovať 7.4.2016 pri príležitosti Dňa Rómov. Po jeho zverejnení začnú študenti pracovať na príprave konštruovania ihriska.

                                                                     Autorka: Z. Révészová

Prezentacia_160317.pdf

Kontakt

 • Spojená škola
  Odborárska 2, 040 01 Košice
  Email školy: szsodborarska@szsodborke.edu.sk
 • Ekonómka +421 55 7999944
  Zástupkyňa +421 55 7999946

Fotogaléria